Propozice MČR Ostrava

 

Propozice na M-ČR jednotlivců a dvoučlenných družstev
ve stolním tenise vozíčkářů 2013
 
Pořadatel:                      Sportovní klub vozíčkářů Ostrava ve spolupráci TJ Ostrava
Datum konání:                       16.05-19. 05. 2013
Místo konání:                 Hala TJ Ostrava, Varenská 40 a.
Uzávěrka přihlášek:      Nejpozději do 30. dubna 2013 na adresu SKV Ostrava, Varenská 40a, 702 00 Ostrava,
                                       tel.: 603 162 933, e-mail: skv.ostrava@seznam.cz
Prezentace:                    Čtvrtek 16. května 2013 14,00-20,00 hod. v areálu TJ Ostrava, klubovna č. 59.
Startovné:                      Hráči 500,- Kč. Doprovod 500,- Kč. (pouze pro kvadru TT-1, TT-2 a hráče mladší 18 let)
                                       Ostatní doprovody 1.200,- Kč
Cestovné:                       2 Kč/1 km při obsazení auta jedním hráčem
                                       3 Kč/1km při obsazení auta dvěmi hráči
                                       3 Kč/1km při obsazení auta jedním hráčem TT-1, nebo TT-2 s doprovodem.
Ubytování:                     Zajistí pořadatel ve sportovním areálu TJ Ostrava
Stravování:                    Zajistí pořadatel ve sportovním areálu TJ Ostrava, klubovna č. 59
Soutěže:                          1. Jednotlivci ženy TT 3 - 5 (para) - systém soutěže každý s každým
                                       2. Jednotlivci muži TT 1 - 2 (kvadru) - systém soutěže každý s každým
                                       3. Jednotlivci muži TT 3 - 5 (para) - systém soutěže každý s každým
                                       4. Čtyřhra Open - vyřazovací KO systém soutěže.
                                       5. Dvoučlenná družstva Open - vyřazovací KO systém soutěže
                                       6. Open - vyřazovací KO systém soutěže
Losování soutěží:           16. května 2013 v 19,00 hod. v areálu TJ Ostrava, klubovna č. 59
Podmínky nominace:     Mohou se zúčastnit všichni hráči, kteří se na toto M-ČR nominují. Nominace vychází
z žebříčku k 31.12.2012, který byl schválen zástupci oddílu. Podmínkou je zaslání přihlášky a po příjezdu se budou řádně prezentovat a zaplatí startovné
Harmonogram soutěží: Pátek ….…. 17. května 2013 od 9,00 - 18,00 hod.
                                       Sobota …… 18. května 2013 od 9,00 - 17,00 hod.
Pravidla:                        Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu pro vozíčkáře, systémem schváleným STK. Trenér reprezentace ČR je oprávněn určit složení dvojic v kategoriích družstva Open, čtyřhra Open dle svého uvážení
Míčky:                                    *** DHS Double Happiness Sports
Protesty:                        Podávají se hlavnímu rozhodčímu do 15 min. po ukončení jednotlivých utkání, s poplatkem
                                       500,- Kč
Ceny:                              Hráči na prvních třech místech obdrží medaile, diplomy a ceny.
Závěrečná ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit doplňky k jednotlivým statím, nejpozději před zahájením soutěží. Všichni účastníci jsou povinni dodržet ustanovení, předpisy
a bezpečnostní opatření po celou dobu trvání soutěže ve všech prostorách a dbát pokynů pořadatelů.
V případě neúčasti nominovaného hráče bez vážných příčin, je vysílající, TJ (SK) povinna
uhradit pořadateli vzniklé výdaje v plné výši.
                                       Hráči se zúčastňují Mistrovství České republiky na vlastní nebezpečí.
                                       Propozice nabývají platnosti dnem odeslání nominovaným účastníkům MČR ve stolním
                                       tenise vozíčkářů.
 

Přihlášení

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

  • jzak
  • psvatos
  • suchy
  • jd
  • rt