Propozice na MČR jednotlivců v Ostravě + nominace

 

Propozice na M-ČR jednotlivců ve stolním tenise vozíčkářů
v Ostravě 19.-22.05. 2011
 
Pořadatel :                      Sportovní klub vozíčkářů Ostrava.
Datum konání :               19.-22.05. 2011.
Místo konání :                 Hala TJ Mittal Ostrava, Varenská 40 a.
 
Uzávěrka přihlášek :     
Nejpozději do 10. května 2011 na adresu Zdeněk Jedlička, Chrpová 536/2B,  736 01 Havířov,  tel. 777/345701, jedlicka.skv@seznam.cz, nebo v elektronické podobě na stránkách ASTV.
Prezentace :                    
19. května 2011 14,00-18,00 hod. v areálu TJ Mittal Ostrava, klubovna č.59.
 
Startovné :                     
Hráči 750,- Kč. Doprovod 750,- Kč. (pouze pro kvadru TT - 1 a hráče mladší 18 let). 
Ostatní doprovody platí náklady v plné výši 2.000,- Kč.
 
Cestovné : Nebude hrazeno.
 
Ubytování :                    
Zajistí pořadatel v areálu herny TJ Mittal Ostrava a hotelu Harmony, 28. října 180, 709 00 Ostrava-Mar.Hory.
 
Stravování :                    
Zajistí pořadatel v areálu herny TJ Mittal Ostrava, klubovna č.59.
 
Soutěže :                          1. Jednotlivkyně ženy TT 3 - 5 (para).
                                        2. Jednotlivci muži     TT 1 - 2 (kvadru).
                                        3. Jednotlivci muži     TT 3 - 5 (para). Každý s každým.
                                        4. Čtyřhra Open. Na dvě porážky.
                                        5. Dvoučlenná družstva Open. Na dvě porážky.
                                        6. Open.Vyřazovací KO.
 Soutěže jednotlivci ženy TT 3 – 5 (para) a jednotlivci kvadru TT 1 – 2 (kvadru) se sloučí do jedné skupiny. Z důvodů nižšího počtu účastníků. Hrát se bude každý s každým, a na základě výsledků se vyhodnotí jednotlivé kategorie.
Losování soutěží :
19. května 2011 v 19,00 hod. v areálu TJ Mittal Ostrava, klubovna č.59.
Podmínky nominace :     
Mohou se zúčastnit všichni hráči, kteří se na toto M-ČR nominují. Nominace vychází z žebříčku k 31.12.2010, který byl schválen zástupci oddílu. A zašlou do termínu uzávěrky svoji přihlášku na výše uvedenou adresu. Po příjezdu se budou řádně prezentovat a zaplatí startovné.
Začátek soutěží :           Pátek ….….20. května 2011 od    9,00 - 19,00 hod.
                                      Sobota ……21. května 2011 od    9,00 - 18,00 hod.
Pravidla : Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu pro vozíčkáře. Na zasedání STK 11.11.2006 v Brně byl schválen tento hrací systém. Trenér reprezentace ČR je oprávněn určit složení dvojic v kategoriích družstva Open, čtyřhra Open dle svého uvážení.
Míčky :                           *** DHS Double Happiness Sports..
Protesty : Podávají se hlavnímu rozhodčímu do 15 min. po ukončení jednotlivých utkání, s poplatkem 200,- Kč.
Ceny :   Hráči na prvních třech místech obdrží medaile, diplomy a ceny.
Závěrečná ustanovení :            
Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit doplňky k jednotlivým statím, nejpozději před zahájením soutěží.
Všichni účastníci jsou povinni dodržet ustanovení, předpisy a bezpečnostní opatření po celou dobu trvání soutěže ve všech prostorách a dbát pokynů pořadatelů.
V případě neúčasti nominovaného hráče bez vážných příčin, je vysílající, TJ (SK) povinna uhradit pořadateli vzniklé výdaje v plné výši.
Hráči se zúčastňují Mistrovství České republiky na vlastní nebezpečí.
Propozice nabývají platnosti dnem odeslání nominovaným účastníkům MČR ve stolním tenise vozíčkářů to je 17.03.2011.
 
 
 
 
 
Přihláška na M-ČR jednotlivců 
ve stolním tenise vozíčkářů v Ostravě 19.-22.05.2011
 
 
 
Jméno a příjmení : ……………………………………………………….   RČ.: ………………………………
 
Bydliště : ………………………………………………………………... ČOP : ……………………………..
 
Oddílová příslušnost : …………………………………………………..   Telefon : ……………………….…
 
Zdravotní pojišťovna : ……………………………………………………
           
 
Nehodící škrkněte :
Objednávám ubytování a stravu :                              z 19.05. na 20.05.2011         ANO               NE   
                                                                            z 20.05. na 21.05.2011          ANO               NE   
                                                                            z 21.05. na 22.05.2011          ANO               NE   
 
 
Objednávám ubytování a stravu pro doprovod :    z 19.05. na 20.05.2011         ANO               NE   
                                                                         z 20.05. na 21.05.2011          ANO               NE   
                                                                         z 21.05. na 22.05.2011          ANO               NE   
 
 
 Prosím zástupce oddílu aby na přihlášku napsali složení družstev a dvojic pro čtyřhru.         
 

 Nominace

 

   

Para muži

1   Tauš René (SKST Liberec)
2   Hadrava Jaroslav (SKV Ostrava)
3   Zmrzlý Karel (SK Moravia Brno)
4   Kadlík Vladimír (SK Moravia Brno)
5   Mrázek Jan (SKV Praha)
6   Trčka Lubomír (SKV Otrokovice)
7   Ribka Bohuslav (TJ Sokol Kateřinky)
8   Sucharda Jiří (SKVZR Cheb)
9   Suja Jan (TJ Invaclub Loštice)
10   Harant Tomáš (SKVZR Cheb)
    Náhradníci
    N1   Glazar František (SKV Praha)
    N2   Kalousek Miloš (SKVZR Cheb)
    N3   Stefanu Michal (SK Nové Město nad M)
    N4   Žák Jiří (SK Moravia Brno)
    N5   Urban Pavel (SKV Praha)
     
    Divoká karta na žádost SKV Ostrava
11   Svatoš Petr (SKV Ostrava)
     
     
   

Kvadru muži

1   Zvolánek Martin (SKV Pardubice)
2   Suchánek Jiří (SKST Liberec)
3   Přibyl Tomáš (SKST Liberec)
4   Fiala Pavel (SKV Praha)
5   Tláskal Vladimír
6   Krejčí Milan (SKV Praha)
    Náhradníci
    N1   Jedlička Zdeněk (SKV Ostrava)
    N2   Zajpt Tomáš (KAV Turnov)
    N3   Novák Pavel (SKV Otrokovice)
     
     
   

Ženy

1   Páralová Markéta  (TJ Invaclub Loštice)
2   Habětínková S. (SKV Pardubice)
3   Lukešová Ivana (SK Nové Město nad M)
4   Mentznerová Beáta (SKV Ostrava)
    Náhradníci
    N1   Kolaříková Simona
    N2   Pokorná Michaela
                                            

Přihlášení

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

  • jzak
  • psvatos
  • suchy
  • jd
  • rt